آموزش تصویری نحوه ترسیم نمای ساختمان

پس از ترسیم پلان های معماری و برش ساختمان، نوبت به ترسیم نمای ساختمان می رسد. این فیلم آموزشی در 3 مرحله، نحوه ترسیم نمای ساختمان را توضیح می دهد. 


 ترسیم نمای شمالی طبقه پارکینگ

 

 


 ترسیم نمای شمالی طبقات مسکونی 

 

 


 ترسیم سقف و جزئیات پایانی طراحی

 

 


 

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Stroke
 • Quote
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink: