جزئیات فایل متنی آموزش گام به گام دستورات اتوکد

فصل 1 - شرح کلی تنظیمات صفحه کار    

1-1- نحوه کار با F8 و F3 ( دستورات میانبر)

1-2-  نحوه تغییر رنگ پس زمینه 

1-3-  تغییر بازه زمانی save شدن ترسیم

1-4-  تنظیمات تغییر خصوصیات مکان نما

1-5-  تغییر رنگ -ضخامت و طرح خطوط ترسیم شده ( دستور Bylayer)

=========================================

بخش 2 - شرح گام به گام مهم ترین دستورات در اتوکد 

2-1- دستور ترسیم خط  ( Line)

2-2- دستور ترسیم دایره (circle)

2-3- دستور ترسیم مستطیل ( Rectangle)

2-4- دستور پاک کردن اجزاء ترسیم شده ( Erase)

2-5- دستور ترسیم چند ضلعی ( Polygone)

2-6- دستور کپی ( copy)

2-7- دستور جابه جایی (move)

2-8- دستور offset

2-9- دستور بهم رساندن خطوط  Fillet

2-10- دستور پخ زدن ( chamfer)

2-11- دستور تغییر مقیاس اشکال (Scale)

2-12- دستور stretch

2-13- دستور Trim  ( دو حالت مختلف از دستور Trim)

2-14- دستور extend ( دو کاربرد متفاوت از دستور extand)

2-15- دستور بلوکه کردن ( Block) 

2-16- دستور فراخوانی اشکال بلاک شده

2-17- دستور اندازه گذاری خطوط ( Dimention)

2-18- دستور Rotate

2-19- دستور Mirror

2-20- دستور ساختن فونت انگلیسی ( Style)

2-21- دستور نوشتن text

2-22- دستور ساختن فونت فارسی ( Style)

2-23-  دستور نوشتن فارسی ( Kateb)

2-24-  دستور match

2-25-  دستور تبدیل خط به خط چین (Bylayer)

2-26-  دستور  break at point

2-27-  دستور Join

2-28-  دستور  ایجاد هاشور  Hatch

2-29-  دستور area ( اندازه گیری مساحت)

2-30-  دستور List

2-31-  دستور boundary

2-32-  دستور Region

2-33-  دستور Explode

2-34-  دستور Dist

2-35-  دستور ID

2-36-  دستور array

2-37-  دستور تغییر ضخامت خط (Trace)

2-38-  دستور minsert

2-39-  دستور multiline

2-40-  دستور Divide 

 

 

 

 

 

 

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Stroke
 • Quote
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink: